Linda Fälth

Linda Fälth

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Grundlärarprogrammets F-3- samt Fritidshemsinriktning.

Speciallärarutbildningen

Specialpedagogutbildningen

Forskning

Mitt forskningsintresse rör främst läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

 

 

Uppdrag

Programrådsledare för specialpedagog- och speciallärarutbildningarna.

Studierektor på avdelningen för specialpedagogik vid Institutionen för pedagogik och lärande.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))