Linda Fälth

Linda Fälth

Professor, bitr vicerektor för lärarutbildningarna
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Grundlärarprogrammets F–3

Speciallärarutbildningen

Specialpedagogutbildningen

Forskning

Mitt forskningsintresse rör främst läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Under 2024-2025 är jag är gästredaktör för ett Special Issue: Students with Special Educational Needs in Reading and Writing, https://www.mdpi.com/si/201540

 

Uppdrag

Biträdande vicerektor för lärarutbildningarna

Föreläsning om min forskning

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)