Linda Fälth

Linda Fälth

Professor, bitr vicerektor för nämnden för lärarutbildning
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Grundlärarprogrammets F–3 samt Fritidshemsinriktning

Speciallärarutbildningen

Specialpedagogutbildningen

Forskning

Mitt forskningsintresse rör främst läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Uppdrag

Biträdande vicerektor vid nämnden för lärarutbildningar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)