Linda Hiltunen

Linda Hiltunen

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min avhandling Lagom perfekt – erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar är ett bidrag till kunskapen om ungas psykiska ohälsa. Efter disputation har jag arbetat med flertalet utvecklingsprojekt som rör barn och ungas livsvillkor, psykisk ohälsa samt ungas tillit till vuxenvärlden i samarbete med Region Kronoberg. Därutöver har jag också arbetat i ett forskningsprojekt som rör ungdomars alkohol-och drogvanor i priviligierade områden. 

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen i sociologi

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))