Linda Hiltunen

Linda Hiltunen

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min avhandling Lagom perfekt – erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar är ett bidrag till kunskapen om ungas psykiska ohälsa. Efter disputation har jag arbetat med två utvecklingsprojekt som rör psykisk ohälsa samt ungas tillit till vuxenvärlden i samarbete med Region Kronoberg. Idag arbetar jag med ett forskningsprojekt om ungdomars alkohol-och drogvanor i priviligierade områden.

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen i sociologi

Programledare för utbildningen Personal och arbetsliv 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))