Jag jobbar som redovisningsansvarig controller. Mina ansvarsområden är:

  • Bokslut; tidplan för månadsbokslut och årsbokslut samt information kring bokslut till verksamheten
  • Redovisning i Hermes till staten 
  • Baskontoplan
  • Ekonomimodell på Linnéuniversitetet
  • OH-modellen på Linnéuniversitetet
  • Representations och förmånsbeskattningfrågor
  • Fredagszoom
  • Inlämnande av statistik till SCB
  • Ekonom för Universitetledningens kansli