Linda Leonhardt

Linda Leonhardt

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
+46480446911
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag är ansvarig för validering vid Linnéuniversitetet. Validering innebär en kartläggning och bedömning av en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när de har förvärvats. Vid validering jämförs kunskaper och erfarenheter med de mål som är uppsatta upp för ett ämne, kurs eller program. Syftet är att göra en bedömning av vilka delar som kan medräknas alternativt vilka delar som saknas så att möjlighet till komplettering kan synliggöras.