Linda Leonhardt

Linda Leonhardt

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som Samverkansrådgivare på Avdelningen för Externa relationer med ansvar över strategiska partnerskap och utvecklandet av alumn-arbetet. Det innebär att vara drivande part i Linnéuniversitetets strategiska utvecklingsprocesser i syfte att stärka förutsättningar för samverkan med samhällets olika aktörer, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Med mål att bygga långsiktiga och ömsesidigt gynnande relationer och samarbeten.