Linda Leonhardt

Linda Leonhardt

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
+46480446911
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som Samverkansrådgivare på Avdelningen för Externa relationer med ansvar över strategiska partnerskap och utvecklandet av alumn-arbetet. Det innebär att vara drivande part i Linnéuniversitetets strategiska utvecklingsprocesser i syfte att stärka förutsättningar för samverkan med samhällets olika aktörer, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Med mål att bygga långsiktiga och ömsesidigt gynnande relationer och samarbeten.