Linda Levin

Linda Levin

Studievägledare, Sektionschef
Studerandeavdelningen
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min roll som central studievägledare är att hjälpa dig som student eller blivande student med personlig studievägledning inför ditt studie- och yrkesval. Jag som studievägledare kan vara bollplank när du behöver reda ut dina tankar och pröva dina idéer.

Min uppgift är att hjälpa dig hitta olika vägar och möjligheter för att du ska kunna nå ditt mål. Du kan få svar på frågor om utbildning, arbetsmarknad och vilka förkunskapskrav som gäller för olika utbildningar.

Har du detaljerade frågor om specifika utbildningar? Då kan du vända dig till studievägledare vid våra fakulteter: Lnu.se/student/under-studierna/studievagledning/