Linda Ljungholm

Linda Ljungholm

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska.  Började att arbeta som adjunkt på Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap 2017. 2019 började jag som doktorand i projektet kontinuitet i vården för personer med komplexa vårdbehov. 2024 började jag arbeta som lektor på institutionen för Hälso- och vårdvetenskap i Kalmar.

Forskning

Min forskning har fokus kontinuitet i vården för patienter med komplexa vårdbehov där många vård- och omsorgsgivare är inblandade och där personens förmåga att aktivt medverka i sin egenvård är central. Målet i forskningen är att undersöka vad patienter med komplexa vårdbehov behöver för att uppleva kontinuitet i sin vård och att utvärdera och utveckla mått för att mäta patientens upplevelse av kontinuitet. I mitt avhandlingsprojekt har jag utvecklat och utvärderat Patient-Experienced continuity of care questionnaire PECQ som mäter patienternas upplevelse av kontinuitet som kan användas i att driva kvalitetsförbättringar inom primärvården. Vidare visar resultatet att kontinuitet är multidimensionellt  med flera viktiga aspekter som fungerar i synergi men som varierar över tid beroende på patientens egna resurser, behov och förutsättningar.

Läs mer om forskningsprojektet: Kontinuitet i vården för personer med komplexa behov – hur vet vi vad som fungerar?

Läs min avhandling i sin helhet: Patients’ experiences of continuity of care: What is needed and how can it be measured?