Linda Piltz

Universitetsadjunkt
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)