Linda Piltz

Linda Piltz

Fakultetshandläggare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Linda Piltz och arbetar som forskningshandläggare för den språkvetenskapliga och den film- och litteraturvetenskapliga miljön på Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Forskar inom barn- och ungdomslitteratur med fokus på bilderboken.

Uppdrag

  • Ledamot i kursplaneutskottet för kulturvetenskapliga och konstnärliga ämnen,
  • Lärarlagsledare för sommarkursernas, inriktning litteraturvetenskap, lärarlag,
  • Medlem i CHILLL.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)