Linda Reneland-Forsman

Linda Reneland-Forsman

Docent, sektionschef
Universitetsbiblioteket
53022, Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Linda Reneland-Forsman är docent i Pedagogik och sektionschef vid Sektionen för högskolepedagogik placerad på universitetsbiblioteket. Hennes forskning fokuserar vuxnas meningsskapande och lärande i högre utbildning och nätbaserade utbildningar. Reneland-Forsmans forskning omfattar digitala medier som i studier om mötet mellan en akademiska diskurs och IKT i lärarutbildningen, studentstrategier, det sociala pratets betydelse för kunskapande i nätbaserade miljöer men också om de allra äldsta och yngsta i samhället och deras möten med och användning av digitala medier. Reneland-Forsman han mångårig erfarenhet av projektledning och utvärdering inom undervisning och nätbaserat lärande som Webmentor 2001-2005 (ett Socrates Minerva projekt), Nystart (en fyraårig satsning av nämnden för lärarutbildning på lärares digitala undervisningskompetens), utvärdering av NGL-satsningen vid Högskolan Dalarna och för närvarande utveckling för breddat deltagande i undervisning genom EUniwell - Wellbeing, ett projekt om human literacies.

Undervisning

Reneland-Forsman ansvarar för och undervisar främst i de behörighetsgivande utbildningarna i högskolepedagogik vid lärosätet men även i kompetensutvecklingsaktiviteter om pedagogiskt ledarskap i akademin, forskarhandledning och digital didaktisk design.

Forskning

Visit GoogleScholar alt Researchgate to view my publications.

Uppdrag

Stödjer lärosäten i utveckling av nätbaserat lärande på uppdrag av UHR

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)