Linda Reneland-Forsman

Linda Reneland-Forsman

Docent/Sektionschef
Universitetsbiblioteket
+46480446305
+46703523202
272, UB, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Linda Reneland-Forsman är docent i Pedagogik och sektionschef vid Sektionen för högskolepedagogik placerad på universitetsbiblioteket. Hennes forskning fokuserar vuxnas meningsskapande och lärande i högre utbildning, ofta med koppling till digitala medier som i studier om mötet mellan en akademiska diskurs och IKT i lärarutbildningen, studentstrategier, det sociala pratets betydelse för kunskapande i nätbaserade miljöer men också om de allra äldsta och yngsta i samhället och deras möten med och användning av digitala medier.

Undervisning

Reneland-Forsman undervisar i lärarprogrammen om digital didaktisk design samt i de behörighetsgivande utbildningarna vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Visit GoogleScholar alt Researchgate to view my publications.

Uppdrag

Medlem av Etikkommittén sydost.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)