Jag arbetar som sektionschef för medieförsörjning vid Universitetsbiblioteket (UB). Jag ansvarar också för Medicinska e-biblioteket som är ett samarbete mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. 

Vårt huvuduppdrag inom sektionen är att i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare köpa in och tillgängliggöra relevanta media- och informationsresurser.

Uppdrag

Ledamot i programrådet för Biblioteks- och informationsvetenskap. Styrelsemedlem i styrelsen för Medicinska e-biblioteket. Intern miljörevisor vid Linnéuniversitetet.