Jag arbetar som sektionschef på kommunikationsavdelningen för Sektionen evenemang, medieproduktion och webb. 

Uppdrag

Medlem i universitetets styrgrupp för miljöledningssystemet 

Intern miljörevisor vid Linnéuniversitetet