Linda Wörndle

Linda Wörndle

Kurator
Studerandeavdelningen
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jobbar som kurator i Växjö, men också med det förebyggande arbete (P6 och ANDT grupper) i Växjö och Kalmar. Jag har en kandidatexamen i psykologi och en magisterexamen som skolkurator. Är utbildad i USA men talar flytande Svenska. Har mycket erfarenhet och utbildning i både trauma och missbruk.