Lindita Aliti

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är doktorand vid institutionen för socialt arbete sedan 2017. Min forskning fokuserar på barn, ungdomar och familjer i migrationsprocessen.

Undervisning

Jag undervisar i Welfare State and Social Policy in Sweden, and International Social Work. Jag handleder studenter samt examinerar B-uppsatser.

Forskning

I 2015 kom till Sverige flest så kallade ”ensamkommande” ungdomar. Det var också året då svenska migrationslagar blev mer restriktiva, och de "ensamkommande” ungdomarna var den grupp som drabbades mest av dessa förändringar. Dessa lagar resulterade i olika avhumaniseringsprocesser, såsom åldersbedömning som ökade rättlösheten och osäkerheten hos unga asylsökande. I ett försök att mildra denna restriktiva politik presenterade den svenska regeringen först gymnasiepropositionen (prop. 2017/18:252) och senare den nya gymnasiepropositionen (prop.2016/17:133). Detta skapade i sin tur nya nivåer av förtjänt.

I den nya gymnasiepropositionen erbjöds ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier inom en särskild gymnasieutbildning eller yrkesutbildning till de ungdomar vars asylansökan avslogs. Sådana begränsningar när det gäller val av yrkesutbildning och utmaningen att komma in på arbetsmarknaden inom en begränsad tidsram har skapat svåra förutsättningar för ungdomarnas liv. Min forskning fokuserar på att förstå de förutsättningar som denna lag har skapat utifrån ungas egna perspektiv.