Linus Johansson

Linus Johansson

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i musikvetenskap vid Institutionen för musik och bild. Tidigare jobbade jag vid Uppsala universitet, där jag disputerade 2015. Min ämneskompetens täcker i huvudsak sociologi och kulturhistoria, med mer specifik inriktning mot 1900-talets västerländska populärkulturer. 

Undervisning

Min undervisning innefattar många av musikvetenskapens delområden, såsom historia, musikanalys, sociologi och enologi. Förutom inspelad musik använder jag visuella källor, t ex film, musikvideor och skivomslag. Undervisningen sker inom grundutbildningen såväl som på avancerad nivå. 

Forskning

Jag har tidigare intresserat mig för undergroundkultur och rockmusik med aggressiva förtecken. I min avhandling använde jag fallstudier för att visa hur några valda unga musiker använde hemsidor för att presentera och sprida sin musik på internet. Jag analyserade också kontextuella mediala diskurser, med fokus på genusfrågor och mainstreamkultur. 

För närvarande befinner jag mig i inledningsskedet av en studie om politiska musikvideor på MTV under 1980-talet, med Kalla krigets slutskede i centrum. En serie fallstudier tar upp ämnen såsom kärnvapenhotet, klassfrågor, AIDS-krisen, krig och sociala trauman, samt den enade kampen mot svält och rasism. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)