Jag är farmacie doktor och disputerade (2007) inom farmaceutisk biovetenskap ämne farmakologi, med inriktning neurovetenskapliga beroendemekanismer, vid Uppsala universitet. Jag har haft en postdoktjänst vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/endokrinologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Jag har arbetat på ett privat hälsoekonomiskt konsultföretag i Göteborg där vi genomförde hälsoekonomiska utvärderingar på uppdrag av små och medelstora läkemedelsföretag. Jag har tidigare även varit anställd inom Apoteket AB.

Jag arbetar sedan 2013 på eHälsoinstitutet med forskning och utvärdering inom eHälsa, läkemedel och hälsoekonomi. Jag har till exempel utfört externa utvärderingsuppdrag åt myndigheter rörande medicinska informationssystem respektive gemensam informationsstruktur. Jag undervisar inom farmakologi. Jag är just nu bland annat involverad i projektet RUVeS (Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälsotjänster i Samverkan). Jag är även delaktig i initiativet inom dataintensiva tillämpningar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)