Lisa Winberg von Friesen

Lisa Winberg von Friesen

Postdoktor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är postdoktor i marin ekologi och forskar kring bakterier och växtplankton i havet - både i Norra ishavet och i Östersjön. Mina intressen ligger i att förstå hur marina mikroorganismer driver de biogeokemiska cyklerna av framförallt kol och kväve. Jag har även en bakgrund i ekotoxikologi och är intresserad av frågeställningar kring marina föroreningar. 

Undervisning

Jag handleder studenter i projektkurser och examensarbeten.  

Forskning

Jag forskar kring biogeokemiska cyckler genom att studera artsammansättning, biogeografisk utbredning och aktivitet av framförallt små växtplankton och kvävefixerande bakterier (primärproduktion och kvävefixering). I min forskning använder jag främst molekylära metoder (DNA och RNA), stabila isotoper (för att kvantifiera biologiska processer), samt flödescytometri för att undersöka hur mikroorganismer påverkas av olika miljöförållanden.

Uppdrag

Medverkande ung forskare i marina arbetsgruppen av International Arctic Science Committee (IASC).