Lise-Lotte Kans

Universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)