Jag disputerade 2011 på en avhandling om fenomenet beröring i vårdsammanhang. Efter att ha undervisat sedan början av 2000-talet, först som adjunkt och sedan 2011 som universitetslektor i ämnet vårdvetenskap (A- F nivå), är jag sedan 2022 endast verksam som affilierad forskare vid Institutionen för Hälso-och vårdvetenskap, Linneuniversitetet. Min forskning fokuserar hälsa, vårdande och lärande främst ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)