Profilbild

Lise-Lotte Ozolins

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708567
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Jag blev legitimerad sjuksköterska 1989 och arbetade efter detta främst inom det gynekologiska vårdområdet. Efter att ha disputerat i vårdvetenskap hösten 2011 undervisar jag på grund, avancerad- och forskarnivå i ämnet vårdvetenskap samt är examinator på grund- och avancerad nivå. Min forskning fokuserar hälsa, vårdande och lärande ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. Min doktorsavhandling handlade om fenomenet beröring i vårdsammanhang. Jag ingår i styrgruppen för European Academy of Caring Science som är ett multiprofessionellt akademiskt nätverk Gå gärna in och läs om vår verksamhet på vår hemsida eacs.nu

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)