Lise-Lotte Svensson

Lise-Lotte Svensson

Ekonomihandläggare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hanterar löner, arvoden, semesterhantering, reseräkningar, leverantörsfakturering, kundfakturering och intern fakturering på LOS.