Liselotte Eek-Karlsson

Liselotte Eek-Karlsson

Universitetslektor Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Se en textfilm om Liselottes forskning

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))