Lottie Ryberg Welander

Universitetslektor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708213
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)