Lise-Lotte Bjervås

Lise-Lotte Bjervås

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446375
+46725949509
24064, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar företrädesvis i Förskollärarprogrammet. Mina forskningsområden är dokumentation och bedömning i förskolan samt värdepedagogiskt arbete i förskolan. Mitt forskningsintresse innefattar även förskollärares arbete med nyanlända barn och deras familjer.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forskning­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))