Profilbild

Lise-Lotte Bjervås

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446375
+46725949509
24064, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Jag undervisar företrädesvis i Förskollärarprogrammet. Som programrådsledare för denna utbildnings programråd finns även kvalitetsfrågor bland mina arbetsuppgifter. Mitt forskningsintresse är riktat mot förskolan som bedömningspraktik och jag disputerade 2011 med en avhandling om pedagogisk dokumentation som ett verktyg för bedömning i förskolan. Jag deltar även i ett nordiskt forskningssamarbete Values Education in Nordic Preschool: Basis of Education for Tomorrow.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forskning­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))