Lise-Lotte Bjervås

Lise-Lotte Bjervås

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar företrädesvis i Förskollärarprogrammet. Mina forskningsområden är dokumentation och bedömning i förskolan samt värdepedagogiskt arbete i förskolan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))