Tjänstledig 5/8 - 4/2 2020.

Sektionschef för Lärandestöd. Sektionen ansvarar för universitetsbibliotekets service och studiemiljöer samt undervisning och handledning i informationssökning, akademiskt skrivande och studieteknik. Samordnare för inredningen av de informella lärmiljöerna vid det stadsintegrerade universitetet i Kalmar.