Lotti Ryberg Welander

Lotti Ryberg Welander

Universitetslektor
Institutionen för rättsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är jur lic och fil dr i rättssociologi. Mina intresseområden är främst arbetsrätt och socialföfrsäkringsrätt, gärna i kombination. 

 

 

Undervisning

Arbetsrätt, socialförsäkringsrätt, migratonsrätt, förvaltningsrätt. Inhemsk och EU-rätt. 

Forskning

För närvarande håller jag på med en mer långsiktig inriktning på "the odd employee" om den självständiga arbetstagaren, ensamt ansvarig för sina arbetsinsatser. Det handlar både om tjänstefel för myndighetsutövande anställda och professioner med leigitmationsansvar. Det handlar i huvudsak om regelsystemet i Sverige, även om jag gärna också tittar närmare på EU-rätten. 

Uppdrag

Bland annat är jag ledamot i 

Nämnden för socionomauktorisation. 

 

Jag sitter också med i tidskriften Retfareds svenska redaktion. 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)