Mitt forskningsområde är inflytande, självbestämmande och livskvalite för människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Avhandlingen handlar om inflytande och självbestämmande för människor med beslut om LSS-insatser. Avhandlingen består av två delstudier: en som rör personlig assistans och en som rör godmanskap. Jag har arbetat med projektet "Leva med demens" (Fam. Kamprads forskningsstiftelse) i åtta kommuner i Småland som fokuserade hälsa och livskvalite för personer med demens och deras närmast anhöriga. Jag har haft ett utvecklingsprojekt (Arvsfonden) som riktar sig till gode män som har uppdrag åt en person som behöver stöd för att kunna uttrycka sin mening. Under åren 2016-2019 arbetade jag med ett Forte-finansierat forskningsprojekt där vi studerade vem eller vilka som har mandat att föra talan för en person med demens, "Ställföreträdarskap för äldre personer med demens" och detta följde jag sedan upp med projektet "Vems röst? Lagstiftning, biståndshandläggning och demens" (Fam. Kamprads forskningsstiftelse) 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))