Lottie Giertz

Lottie Giertz

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Mitt forskningsområde är inflytande och livskvalite för människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar. I avhandlingen, som handlar om inflytande och självbestämmande för människor med beslut om LSS-insatser, har jag arbetat med intervjuer i grupp och enskilt. Avhandlingen består av två delstudier: en som rör personlig assistans och en som rör godmanskap. För närvarande arbetar jag med en studie som bygger på intervjuer med personer som har demens och deras närstående. Intervjuerna genomförs i åtta kommuner i Småland i ordinärt boende och på särskilt boende. Jag arbetar också med ett utvecklingsprojekt som riktar sig till gode män som har uppdrag åt en person som behöver stöd för att kunna uttrycka sin mening.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)