Louise Forssell

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Vik. Universitetslärare i svenska som andraspråk

Jag undervisar i litteraturdidaktiskt inriktade kurser inom ramen för SVA.

Min doktorsavhandling fokuserade på begreppet manlighet i tysk 1800-talslitteratur, "Es ist nicht gut, so ganz allein zu sein..." Männlichkeiten und Geschlechterbeziehungen in Theodor Storms später Novellistik.