Profilbild

Lucian Olteanu

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
+46480497081
13085, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

 

Undervisning

Vid institutionen för matematikdidaktik är jag främst involverad i kurser och uppdragsutbildningar med grundskolor som målgrupp samt i examensarbeteskurser. Jag är intresserad av lärande och undervisningsfrågor.

Forskning

Mitt forskningsintresse är klassrumskommunikation med fokus på matematikundervisning samt elevernas lärande i matematik. De senaste forskningsprojekten fokuserar på hur uppgifter används som utgångspunkt för matematikundervisning, klassrumskommunikation samt rhizomatiskt tänkande. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever vid flera olika skolor.

Uppdrag

Skolverket: Matematiklyftet- Algebra

Projekt

Vägar till matematikens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning

Rhizomatiskt tänkande och erfarande av matematiska uppgifter

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))