Lucian Olteanu

Lucian Olteanu

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

 

Undervisning

Kurser inom matematikdidaktik och matematik.

Forskning

Min forskning är inom matematikdidaktik och fokuserar på matematiska strukturer, modeller och begrepp samt hur klassrumskommunikationen stödjer elever/studenter att urskilja dessa. Forskningen har stark koppling till behandlingen av ett matematikdidaktiskt innehåll i undervisningen och präglas av en variationsteoretisk syn på lärande. Jag samarbetar med andra forskare och med verksamma lärare.

Jag deltar i forskningsplattformen "Vägar till matematikens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning" samt i projektet "Rhizomatiskt tänkande och erfarande av matematiska uppgifter". 

Uppdrag

Skolverket: Matematiklyftet- Algebra och programmering

Projekt

Blivande lärares algebraiska tänkande

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))