Ludvig Papmehl-Dufay

Ludvig Papmehl-Dufay

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, 2006 och har varit verksam som arkeolog i Kalmar län sedan 2007, fram till 2019 vid Kalmar läns museum och från 2009 även till och från vid Linnéuniversitetet. Sedan februari 2019 arbetar jag heltid som lektor vid Linnéuniversitetet.

Genom mitt tidigare arbete som arkeolog vid Kalmar läns museum har jag varit involverad i det uppmärksammade arbetet kring Sandby borg, där utgrävningar genomfördes varje år 2011–2018.

Undervisning

Jag undervisar mestadels i arkeologi på grundnivå och avancerad nivå, samt inom kandidatprogrammet ”Kulturarv i samtid och framtid”. I arkeologiundervisningen ligger fältkurserna mig särskilt varmt om hjärtat. Jag har lett LNUs seminariegrävningar så gott som varje år sedan 2011, på en rad olika platser på Öland och i Kalmartrakten. Vid fyra tillfällen har studenterna fått gräva i eller i anslutning till Sandby borg, och 2019–2023 höll vi till i järnåldersbyn Gamla Skogsby på västra Öland. Under en femårsperiod med start 2024 kommer seminariegrävningarna att genomföras inom ramen för det stora forskningsprogrammet "Kris, konflikt, klimat", som handlar om de öländska järnåldersborgarna. 

Forskning

Mina forskningsintressen har varierat över tid, med Öland som gemensam nämnare. Under min tid som doktorand och postdoc arbetade jag mycket med stenålderskeramik från Öland. Jag skrev även flera artiklar om megalitgravar och platsers betydelse, både utifrån egna utgrävningar och äldre undersökningar. Under senare år har jag även kommit att arbeta mycket med järnålder, och då främst folkvandringstid med utgångspunkt i undersökningarna i Sandby borg och senare Gamla Skogsby. Sedan 2023 ägnar jag mycket av min forskning åt öländska järnåldersborgar, inom ramen för det RJ-finansierade forskningsprogrammet "Kris, konflikt, klimat" som leds av Stockholms universitet. 

Genom min bakgrund vid arkeologiska forskningslaboratoriet och mina år inom uppdragsarkeologin har jag en stark fältarkeologisk och metodisk förankring, som genomsyrar mycket av det jag gör idag. Likaså har jag alltid haft ett starkt engagemang för det vi kallar publik arkeologi, det vill säga kommunicerandet av det vi gör till en bredare allmänhet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))