Ludvig Papmehl-Dufay

Ludvig Papmehl-Dufay

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
34012, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, 2006 och har varit verksam som arkeolog i Kalmar län sedan 2007, fram till 2019 vid Kalmar läns museum och från 2009 även till och från vid Linnéuniversitetet. Sedan februari 2019 arbetar jag heltid som lektor vid Linnéuniversitetet.

Genom mitt tidigare arbete som arkeolog vid Kalmar läns museum har jag varit involverad i det uppmärksammade arbetet kring Sandby borg sedan starten 2010. Utöver viss föräldraledighet de första åren har jag deltagit vid samtliga utgrävningar, och har sedan 2016 fungerat som projektledare tillsammans med Helena Victor från Kalmar läns museum.

Undervisning

Jag undervisar mestadels i arkeologi på grundnivå och avancerad nivå, samt inom kandidatprogrammet ”Kulturarv i samtid och framtid”. I arkeologiundervisningen ligger fältkurserna mig särskilt varmt om hjärtat. Jag har vid fyra tillfällen lett seminariegrävningar i Sandby borg. Grävningarna har varit i eller i närheten av borgen, och Linnéuniversitetets arkeologistudenter har fått chans att ta del av det oerhört spännande arbetet med utgrävningarna. Förhoppningsvis är detta något som även i framtiden kommer att kunna erbjudas Linnéuniversitetets arkeologistudenter, genom intensifierat samarbete mellan Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning har kretsat mycket kring stenålderskeramik från Öland, med vissa utblickar även åt andra håll såväl kronologiskt som tematiskt. Under senare år har jag även kommit att arbeta mycket med järnålder, och då främst folkvandringstid med utgångspunkt i undersökningarna i Sandby borg.
Genom min bakgrund vid arkeologiska forskningslaboratoriet och mina år inom uppdragsarkeologin har jag en stark fältarkeologisk och metodisk förankring, som genomsyrar mycket av det jag gör idag. Likaså har jag alltid haft ett starkt engagemang för det vi kallar publik arkeologi, det vill säga kommunicerandet av det vi gör till en bredare allmänhet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))