Magnus Boström

Magnus Boström

Universitetslektor
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
349, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har sedan 2009 arbetat som adjunkt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, med huvudsakligt fokus på nautiska ämnen, maritim engelska och isnavigering. Innan jag kom till Sjöfartshögskolan har jag arbetat både med höghastighetsnavigering inom marinen och som däcksbefäl inom handelssjöfart.

Forskning

Sedan 2013 bedriver jag även forskarstudier inom ämnet Sjöfartsvetenskap, och mer specifikt inom isbrytaroperationer. Unikt för isbrytare, och handelsfartyg som opererar tillsammans med dessa, är att de rör sig extremt nära varandra, något som gör att marginalerna är mycket små. Genomgående teman i min forskning är hur organisation av arbetet, säkerhet och kommunikation samverkar och skapar komplexitet vid isbrytaroperationer. I denna komplexa situation är muntlig kommunikation en viktig beståndsdel. Kommunikationen, som ofta sker i en flerspråkig miljö, riskerar att skapa missförstånd och i förlängningen äventyra säkerheten för människa, fartyg och miljö.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)