Profilbild

Magnus Boström

Universitetsadjunkt
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
+46480497656
+46702860061
B 349, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Jag har sedan 2009 arbetat som adjunkt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, med huvudsakligt fokus på nautiska ämnen, maritim engelska och isnavigering. Innan jag kom till Sjöfartshögskolan har jag arbetat både med höghastighetsnavigering inom marinen och som däcksbefäl inom handelssjöfart.

Forskning

Sedan 2013 bedriver jag även forskarstudier inom ämnet Sjöfartsvetenskap, och mer specifikt inom isbrytaroperationer. Unikt för isbrytare, och handelsfartyg som opererar tillsammans med dessa, är att de rör sig extremt nära varandra, något som gör att marginalerna är mycket små. Ett genomgående tema i min forskning är människans roll vid isbrytaroperationer, och här är det främst två inriktningar som jag fokuserar på. Det ena är på vilket sätt muntlig kommunikation, i en ofta flerspråkig situation, påverkar risken för missförstånd och i förlängningen säkerheten för människa, fartyg och miljö. Det andra handlar om den process där en människa går från att vara novis till att bli expert, genom utbildning, praktiskt lärande och erfarenhet. Hur får man en känsla för vad som är lämplig åtgärd i en snabbt uppkommen situation?

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)