Magnus Carlsson

Magnus Carlsson

Docent
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

 

Docent i nationalekonomi

Magnus Carlsson är universitetslektor i nationalekonomi. Hans forskningsintressen inkluderar arbetsmarknadsekonomi, tillämpad mikroekonomi och politisk ekonomi. En stor del av hans forskning syftar till att studera vilka faktorer som är viktiga för att förklara observerade skillnader i arbetsmarknadsresultat, till exempel mellan kvinnor och män och individer med olika etnisk bakgrund.

Hans undervisning fokuserar främst på arbetsmarknadsekonomi och empiriska metoder. I nuvarande undersvisning ingår t.ex. empiriska metoder inom nationalekonomi, handledning av kandidat- och masteruppsatser och handledning av doktorander - både inom nationalekonomi och psykologi.

Magnus är vald ledamot i fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan sedan 2016, är forskningsledare för forskargruppen "Mångfald på arbetsmarknaden" (lnu.se/diversity) som finansieras av Vetenskapsrådet, och har varit programansvarig för doktorandprogrammet i nationalekonomi 2017-2022. Han har varit gästforskare vid University College London.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))