Magnus Carlsson

Magnus Carlsson

Docent
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
A3083, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Docent i nationalekonomi

 

Magnus Carlssons forskningsintressen inkluderar arbetsmarknadsekonomi, tillämpad mikroekonomi och politisk ekonomi. En stor del av hans forskning syftar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att förklara observerade skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan till exempel kvinnor och män samt individer med olika etnisk bakgrund.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))