Magnus Danielson

Magnus Danielson

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
ABW:22092, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskningsinriktning är makt och identitet inom det journalistiska och populärkulturella fältet. Jag är intresserad av hur maktkonfigurationer mellan medier och dess objekt uppstår och vidmakthålls inom journalistik och populärkultur. Min huvudmetod är den narrativa analysen som undersöker hur berättelser skapar betydelse och formerar makt och identitet.

Under höstterminen 23 är jag tjänstledig från Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. 

Forskning

  • Projekt: Känslor i journalistiken
  • Finansiär: Olle Engkvists stipendiefond
  • Start: Februari 2020
  • Slut: Juli 2024

Uppdrag

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)