Profilbild

Magnus Forslund

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46470708435
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Magnus är universitetslektor i företagsekonomi och har mångårig erfarenhet av undervisning inom organisering, ledning och entreprenörskap. Hans forskning är främst inriktad på förändrings- och förnyelseprocesser (inkl. innovation, kreativitet...). Ett specialområde är hur man utvecklar idrottsorganisationer (särskilt fotboll). Teman han intresserar sig för är berättelser, upplevelser, kaos. Förutom grundutbildning genomför han också uppdragsutbildningar.

Vid sidan av Linnéuniversitetet driver han konsultföretaget Calcarius Consulting AB med fokus på praktisk organisations- och ledarutveckling. Magnus ingår i forskargruppen Ledning och organisering i spänningsfält och allianser (LOSA)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))