Magnus Forslund

Magnus Forslund

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Magnus är universitetslektor i företagsekonomi och har mångårig erfarenhet av undervisning inom organisering, ledning och entreprenörskap. Hans forskning är främst inriktad på förändrings- och förnyelseprocesser (inkl. innovation, kreativitet...). Ett specialområde är hur man utvecklar idrottsorganisationer (särskilt fotboll). Teman han intresserar sig för är berättelser, upplevelser, kaos. Förutom grundutbildning genomför han också uppdragsutbildningar.

Magnus ingår i plattformen Ledarskap och organisatorisk förnyelse samt Centrum för ledarskap i Småland. Han är initiativtagare till projekten Ledarskap i Småland och Ledarskap och Entreprenörskap i Småland som involverat verksamma ledare, forskare, konsulter och studenter.

Projektens digitala plattform är sajten Ledarkunskap.se

Vid sidan av Linnéuniversitetet driver han konsultföretaget Calcarius Consulting AB med fokus på praktisk organisations- och ledarutveckling. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))