Magnus Hagevi

Magnus Hagevi

Professor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskning fokuserar på politiskt beteende, opinion, partier, parlament och religionssociologi med ett särskilt intresse för relationen mellan religion och politik. Min undervisning är inriktad på svensk och jämförande politik.

Undervisning

Kurser på grundnivå

  • Politiskt beteende
  • Representativ demokrati i politiska system
  • Modern svensk politisk historia
  • Politik och religion

Kurser på avancerad nivå

  • Politiska partier och partisystem

Kurser på forskarutbildningsnivå

  • Statsvetenskapliga ansatser

Forskning

Min forskning intresserar sig för politiskt beteende, politisk opinion och partier med ett speciellt fokus på relationen mellan religion och politik samt religiös förändring.

Jag leder Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demoktati och Surveyinstitutet samt är verksam inom forskningsmiljön Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties (LNU-POP).

Aktuella forskningsprojekt

Uppdrag

  • Ledare för Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati
  • Högre allmänna seminariet i statsvetenskap, ordförande.
  • Handledarkollegiet för statsvetenskap, ledamot.
  • Valmyndighetens nämnd, ersättare.

Film: Var hamnar våra politiska partier på den libertära-auktoritära skalan?

Ny politik: Den klassiska vänster-höger-skalan inom politiken har fått konkurrens av den libertära-auktoritära skalan. Magnus Hagevi har undersökt hur svenska väljare placerar in sig när det gäller libertära-auktoritära värderingar, och resultatet blev en ny politisk karta. En karta som kan få stora konsekvenser i framtiden.

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)