Magnus Persson

Magnus Persson

Doktorand
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Mitt doktorandprojekt är en del av projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) och benämns Effektiv beståndsskötsel. Premissen för mitt doktorandprojekt är att utvärdera om/hur skogsskötseln kan förbättras av att sköta skog med mindre skötselenheter, så kallade sub-bestånd.

Ämnet intresserar mig, då det kopplar ihop ämnesområden som spänner från ekofysiologi och skogsskötsel till skoglig fjärranalys. Skogsföretagen är för närvarande uppe i en digitaliseringsprocess där skoglig fjärranalys, skördardata och övrig geodata används i de operativa, taktiska, strategiska beslutsnivåerna. Denna snabba utveckling öppnar upp för mycket forskning som handlar om hur, och om, vi kan öka måluppfyllningen i skogsbruket om mer detaljrika data finns tillgängliga.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)