Magnus Karlsson

Professor, prefekt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446304
23083, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter
Vem kan man lita på? Om skillnader i tillit mellan Sverige och Indien.