Profilbild

Magnus Levin

Docent
Institutionen för språk
0470-70 89 11076-810 65 68
Hus F E3008
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Min forskning rör två huvudområden, förändring och variation i den engelska verbfrasen och fraseologi. Min avhandling från 2001 behandlar kongruens med kollektiva substantiv i olika varianter av engelska. Jag har sedan dess bland annat studerat variation i verbens tempusböjning (t. ex. burned och burnt) och bruket av progressiv form (t.ex. He's being difficult). Min forskning om fraseologi rör mestadels fraser med ord för olika kroppsdelar (t. ex. back to back, foaming at the mouth, poking your nose). Jag har undervisat på ett stort urval kurser i engelsk språkvetenskap och språkfärdighet. Jag är programansvarig för magisterprogrammet i facköversättning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)