Magnus Levin

Magnus Levin

Docent
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på magisterprogrammet i facköversättning.

Forskning

Min forskning rör dels förändring och variation i engelsk grammatik och fraseologi och dels korpusbaserad översättningsanalys. Min avhandling från 2001 behandlar kongruens med kollektiva substantiv i olika varianter av engelska. Jag har sedan dess bland annat studerat variation i verbens tempusböjning (t. ex. burned och burnt) och bruket av progressiv form (t.ex. You're always interrupting me). Min forskning om fraseologi har behandlat allt från produktiva frasmönster som again and again/on and on till vad man säger när man går på toaletten (I have to/need to use/go to the bathroom/toilet).

Min forskning om språklig förändring och variation bedrivs nu inom spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences & Applications. Där studerar vi bland annat hur engelskan används i de nordiska länderna.

Min översättningsvetenskapliga forskning berör översättning av fraseologiska och morfologiska fenomen såsom lättverbskonstruktioner (t.ex. take a look / in Auftrag geben) och komplexa attribut (t.ex. do-it-yourself (books)) bland annat från engelska till svenska och tyska. Undersökningarna är korpusbaserade och tittar närmare på vad för strategier översättare använder sig av och vad som kännetecknar översatt språk.

Film: Magnus Levin om vilka engelska fraser som är vanligast att säga när man vill gå på toaletten. Det visade sig att de vanligaste fraserna är de mest tydliga och att metaforer är ovanliga. Man strävar efter att använda en tydlighet i sitt språk för att inte råka bli missförstådd, menar han.

Uppdrag

Jag är programansvarig för magisterprogrammet i facköversättning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

  • Lindquist, H., Estling Vannestål, M., Levin, M. (2009). GramTime News. Växjö universitet. Institutionen för humaniora..

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))