Magnus Paulsson

Docent
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
13080, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Universitetslektor som sitter i Kalmar men undervisar oftast i Växjö.

Undervisning

Undervisar kurserna Mekanik, Datorfysik I & II och DFT.

Forskning

Forskar på nanostrukturers elektriska ledningsförmåga.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)