Magnus Paulsson

Docent, prefekt
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
13080, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Universitetslektor som sitter i Kalmar men undervisar oftast i Växjö.

Undervisning

Programansvarig för fysikerprogrammet och undervisar kurserna Atom och Kärnfysik samt Datorfysik I & II

Forskning

Forskar på nanostrukturers elektriska ledningsförmåga.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)