Magnus Persson

Magnus Persson

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i modern internationell historia med speciell inriktning på det kalla kriget samt afrikansk historia och mellanösterns historia från 1800-talet till modern tid. Därtill är jag intresserad av historieskrivning rörande dessa ämnesområden.

Undervisning

Jag undervisar dels 1800- och 1900-talets allmänna internationell historia, dels bredd- eller fördjupningskurser med inriktning på världskrigen, det kalla kriget samt tiden efter det kalla kriget, dels områdeskurser gällande afrikansk och mellanösterns historia från 1800-talet till modern tid.

Forskning

Jag har kommit att undersöka hur ämnesområden såsom internationell historia, t.ex. det kalla kriget eller afrikansk eller mellanösterns historia, tas upp i läroböcker för grund- och gymnasieskolan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)