Magnus Persson

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767446
+46730562128
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))