Magnus Persson

Magnus Persson

Docent
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Magnus Persson är docent i sociologi. Hans forskningsintressen riktas främst mot det utbildnings- och professionssociologiska fältet. Mer specifikt innebär detta frågor om lärares arbetsmarknad och om lärares professionella arbete. Han bedriver också forskning om polisyrket och polisutbildningen med särskilt fokus mot relationen mellan polisutbildning och det akademiska systemet.

---

Magnus Persson is an associate professor in sociology. His research interests are primarily focused on the fields of sociology of education and sociology of professions. More specifically, this entails questions related to the teacher's labour market and the professional work of teachers. Additionally, he conducts research on the police profession and police education, with a particular emphasis on the relationship between police education and the academic system. 

Undervisning

Bedriver i huvudsak undervisning i sociologi inom ramen för sociologiprogrammet samt masterprogrammet i sociologi.

Uppdrag

Programledare för sociologiprogrammet

Forskare på Centrum för polisforskning och utveckling (CPU)

Styrelseledamot i Sveriges Sociologförbund (2022-)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)