Mai Lundemark

Mai Lundemark

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som sociolog intresserar jag mig särskilt för strukturella skärningspunkter mellan klass och etnicitet/ras i organisatoriskt arbete. Min forskning fokuserar på arbetsmarknadssammanhang och jag arbetar i första hand med jämförande och etnografiska metoder så som intervju, deltagarobservation och text. Jag har erfarenhet av att analysera förhållandet mellan språkbruk (diskurs), representativa handlingsformer och organisationsförändringar. I mitt avhandlingsarbete försöker jag greppa och förklara exkludering- och inkluderingsprocesser på praktiska sätt som kan vara till nytta i organisationsutveckling och i andra former av kollektivt agerande med inkluderande och antirasistiska syften.

Mina arbetsspråk är engelska, danska och svenska.

Undervisning

Jag är programansvarig för Personal och arbetsliv-programmet och undervisar primärt på kurser i detta program. Jag handledar även uppsatser i sociologi.

Forskning

Publikationer:

2021 Lundemark, Mai. 2021. Constructing workers of migrant background. A study of class and nation myths in trade union practice. Uppsala: Uppsala University (PhD thesis).

2018 Lundemark, Mai. 2018. ‘Book review: Stefania Marino, Judith Roosblad and Rinus Penninx (eds) Trade Unions and Migrant Workers: New Contexts and Challenges in Europe’ Work, Employment and Society. 33 (5): 889-891.

Konferensbidrag:

2022 Nordic Sociological Association Conference: Myths and Realities of the Nordic Welfare State 10-12th August, Reykjavik, Iceland
Title: Nordic welfare state myths of the homogeneous nation, class parity, and civil community. Ethnic boundaries of welfare in union responses to workers of migrant background

2022 XV Nordic Labour History Conference: Labouring Lives and Political Protest Across and Beyond the Nordic Countries 26-30th January, Copenhagen, Denmark, and hybrid Title: Representing workers of migrant background – discourse and action in trade union practice in Denmark

2018 XIX ISA World Congress of Sociology – Power, Violence and Justice: Reflections, responses and responsibilities 15 – 21st July, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada Title: Rescuing ‘the Danish Model’: Immigrant Representation in Union Revitalisation Efforts

2018 South Africa – Sweden Research & Innovation Forum, theme 3: Social transformation through change 14 -18th May, University of Pretoria, South Africa Title: Trade union representation - transnational processes demands transnational and comparative knowledge production?

2017 Conference on Immigration and Labour Market Integration – a European challenge for the 21st century 13 – 15th November, University of Gothenburg, Sweden Title: In- and exclusion in Danish unionism

2016 Centre for Multidisciplinary Studies on Racism - Challenges for Research on Racism 23 – 24th November, Uppsala University, Sweden Title: Boundary making in Danish unionism