Adjungerande lärare. Undervisar på deltid inom Socialpedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård. 

Socialpedagog med grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapiinriktning.