Maja Lenz

Utredare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Handlägger, utreder och föredrar beslutsärenden inför dekan och fakultetsstyrelse. Ansvarar i huvudsak för kursplaneutskottet (KUS), dekanens beslutsmöte och prefektrådet. Är även fakultetens kontaktperson gentemot NLU.