Maja Lenz

Maja Lenz

Utredare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Handlägger, utreder och föredrar beslutsärenden inför dekan och fakultetsstyrelse. Ansvarar i huvudsak för kursplaneutskottet (KUS) och fastställande av nya kursplaner. Är även fakultetens kontaktperson gentemot NLU, och fakultetens kontaktperson för frågor kopplat till studentrepresentation.