Malin Alkestrand

Malin Alkestrand

Docent
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Malin Alkestrand och är docent i litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet.

Om du är intresserad av en presentation av min forskning på exempelvis en skola, för ett lärarlag eller på ett bibliotek, skicka ett mail till malin.alkestrand@lnu.se så kan vi diskutera alternativ.

Undervisning

Jag undervisar på kurser i barn- och ungdomslitteratur, "Harry Potter och hans världar"/"Harry Potter and His Worlds" och lärarutbildningskurser. Jag handleder självständiga uppsatser inom lärarutbildningen och ansvarar för VFU-besök. Dessutom har jag kurser för utbytesstudenter. Jag är även ledare för lärarlaget i barn- och ungdomslitteratur på Linnéuniversitetet.

Under VT22 handledde jag tre studenter på den nya kandidatkursen i barn- och ungdomslitteratur som vi gav första gången under läsåret 2022-2023. Under VT23 var det istället åtta studenter som gick kursen. VT24 är det återigen åtta studenter. För mer info se: Barn- och ungdomslitteratur, kandidatkurs, höst, halvfart, distans | lnu.se 

Under VT24 undervisar jag på fortsättningskursen och kandidatkursen i barn- och ungdomslitteratur, handleder två magisteruppsatser, undervisar Litterär estetik på avancerad nivå, Samtida ungdomsfiktion och Harry Potter och hans världar. Jag gör dessutom VFU-besök inom grundlärarutbildningen. 

Forskning

Jag disputerade på en avhandling om hur fantasylitteratur kan användas i skolans värdegrundsarbete om demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald i september 2016 vid Lunds universitet. Avhandlingen heter Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete och är utgiven av Makadam förlag. Sedan 2021 finns den även tillgänglig här: FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Hösten 2021 avslutade jag ett bokprojekt om ungdomsdystopiers möjligheter och potentiella problem ur ett didaktiskt perspektiv. Speciellt intresserad är jag av hur maktrelationen mellan unga och vuxna problematiseras i ungdomsdystopierna. Boken heter Mothers and Murderers: Adults' Oppression of Children and Adolescents in Young Adult Dystopian Literature (2021) och är utgiven av Makadam förlag. Den vänder sig både mot forskare inom barn- och ungdomslitteratur samt litteraturdidaktik och lärare. Boken finns tillgänglig här: FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Mitt nya projekt belyser ungdomsdystopier där vuxna tillfälligt eller permanent har försvunnit och tittar närmare på hur detta påverkar maktrelationerna utifrån ålder. En tvåminuterspresentation av bokprojektet finns här: Pitch Malin - LnuPlay - Linnaeus University MediaSpace

Tillsammans med Maria Nilson är jag redaktör för temanumret "Conceptions of Girlhood Now and Then: 'Girls' Literature' and Beyond" i Barnboken. Artiklarna publicerades löpande under 2022 här: Barnboken.

Mer info om mina forskningsprojekt:

Övrig info om mig och min forskning:

 • Sedan VT22 är jag lärarlagsledare för lärarlaget i barn- och ungdomslitteratur.
 • Jag blev utnämnd till docent den 15 december 2021.
 • Sedan 2018 är jag kontaktperson och föreståndare för forskningsnätverket CHILLL, Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning".
 • Tillsammans med Helene Ehriander ingår jag i centrumets ledningsgrupp.
 • Sedan HT22 är jag ordförande för handledarkollegiet i film och litteraturvetenskap.
 • Under våren 2017 spenderade jag fyra veckor som visiting scholar vid University of Cambridge och arbetade vidare med mitt dystopiprojekt.
 • Jag har tillsammans med doktor Christopher Owen som har disputerat vid Anglia Ruskin University i Cambridge, England, skrivit en artikel om kognitiva perspektiv på fantasylitteratur för mellanåldern som publicerades i IRCL.

Uppdrag

 • Lärarlagsledare för barn- och ungdomslitteraturs lärarlag.
 • Medlem i ledningsgruppen för CHILLL-seminariet med inriktning mot barn- och ungdomskultur.
 • Kontaktperson och föreståndare för CHILLL sedan 2018. Se gärna vår Facebooksida för fortlöpande uppdateringar om vårt forskningsnätverk.
 • Medlem i forskningsnätverket Cähl som är inriktat mot ämnesdidaktik.
 • Lärare på en MOOC om fantasylitteratur, "Fantastic Fiction and Where to Find It". Se gärna vår Facebooksida för mer information om kursen.
 • Ordförande i handledarkollegiet för de film- och litteraturvetenskapliga ämnena.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)