Malin Alkestrand

Malin Alkestrand

Docent
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Malin Alkestrand och är docent i litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar på kurser i barn- och ungdomslitteratur, "Harry Potter och hans världar"/"Harry Potter and His Worlds" och lärarutbildningskurser. Jag handleder självständiga uppsatser inom lärarutbildningen och ansvarar för VFU-besök. Dessutom har jag kurser för utbytesstudenter. Jag är även ledare för lärarlaget i barn- och ungdomslitteratur på Linnéuniversitetet.

Under VT22 handledde jag tre studenter på den nya kandidatkursen i barn- och ungdomslitteratur som vi gav första gången under läsåret 2022-2023. Under VT23 var det istället åtta studenter som gick kursen. För mer info se: Barn- och ungdomslitteratur, kandidatkurs, höst, halvfart, distans | lnu.se 

Under HT23 undervisar jag på fortsättningskursen och kandidatkursen i barn- och ungdomslitteratur.

Forskning

Jag disputerade på en avhandling om hur fantasylitteratur kan användas i skolans värdegrundsarbete om demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald i september 2016 vid Lunds universitet. Avhandlingen heter Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete och är utgiven av Makadam förlag. Sedan 2021 finns den även tillgänglig som e-bok.

Mer info om boken finns här: Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värld – Makadam Förlag (makadambok.se)

Hösten 2021 avslutade jag ett bokprojekt om ungdomsdystopiers möjligheter och potentiella problem ur ett didaktiskt perspektiv. Speciellt intresserad är jag av hur maktrelationen mellan unga och vuxna problematiseras i ungdomsdystopierna.

Boken heter Mothers and Murderers: Adults' Oppression of Children and Adolescents in Young Adult Dystopian Literature (2021) och är utgiven av Makadam förlag. Den vänder sig både mot forskare inom barn- och ungdomslitteratur samt litteraturdidaktik och lärare.

Mitt nya projekt belyser ungdomsdystopier där vuxna tillfälligt eller permanent har försvunnit och tittar närmare på hur detta påverkar maktrelationerna utifrån ålder.

Tillsammans med Maria Nilson är jag redaktör för temanumret "Conceptions of Girlhood Now and Then: 'Girls' Literature' and Beyond" i Barnboken. Artiklarna publicerades löpande under 2022 här: Barnboken.

---

Information om boken från 2021 hittar du här: Mothers and Murderers : Adults’ Oppression of Children and Adolescents in Young Adult Dystopian Literature – Makadam Förlag (makadambok.se)

En engelskspråkig presentation av boken från releasefesten den 5 oktober 2021 kan du titta på här: Book Launch, 5h of October 2021, "Mothers and Murderers" - LnuPlay - Linnaeus University MediaSpace

Här diskuterar jag istället boken på svenska utifrån temat "Att tänka sig en dag efter imorgon" tillsammans med Beate Schirrmacher och Niklas Salmose: Att tänka en dag efter i morgon: Litteratur och film för att hantera en osäker framtid/samtid | lnu.se

Detta blogginlägg presenterar min bok och placerar in de ungdomsdystopier som jag undersöker i en värld präglad av Coronapandemin: Mothers and Murderers in YA Dystopian Literature (wixsite.com)

I den här podden (scrolla ned till de olika poddinspelningarna på sidan) kan du lyssna på en diskussion kring min bok med fokus på hur den samt ungdomsdystopier och fantasy kan användas i skolundervisningen: Språkverket: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk | lnu.se

Här finns en länk till Humpodd där jag bland annat talar om de olika kategorier av mördare och mödrar som jag fann i min textkorpus på drygt 100 texter: HumPodd – Aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (wordpress.com)

Om du är intresserad av en presentation av boken på exempelvis en skola, för ett lärarlag eller på ett bibliotek, skicka ett mail till malin.alkestrand@lnu.se så kan vi diskutera alternativ.

Övrig info om mig:

  • Sedan VT22 är jag lärarlagsledare för lärarlaget i barn- och ungdomslitteratur.
  • Jag blev utnämnd till docent den 15 december 2021.
  • Sedan 2018 är jag kontaktperson och föreståndare för forskningsnätverket CHILLL, Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning".
  • Tillsammans med Helene Ehriander ingår jag i centrumets ledningsgrupp.
  • Under våren 2017 spenderade jag fyra veckor som visiting scholar vid University of Cambridge och arbetade vidare med mitt dystopiprojekt.
  • Jag har tillsammans med doktor Christopher Owen som har disputerat vid Anglia Ruskin University i Cambridge, England, skrivit en artikel om kognitiva perspektiv på fantasylitteratur för mellanåldern som publicerades i IRCL.

Uppdrag

Lärarlagsledare för barn- och ungdomslitteraturs lärarlag.

Medlem i ledningsgruppen för CHILLL-seminariet med inriktning mot barn- och ungdomskultur.

Kontaktperson och föreståndare för CHILLL sedan 2018. Se gärna vår Facebooksida för fortlöpande uppdateringar om vårt forskningsnätverk.

Medlem i forskningsnätverket Cähl som är inriktat mot ämnesdidaktik.

Lärare på en MOOC om fantasylitteratur, "Fantastic Fiction and Where to Find It". Se gärna vår Facebooksida för mer information om kursen.

Ordförande i handledarkollegiet för de litteraturvetenskapliga ämnena.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))