Malin Alkestrand

Malin Alkestrand

Lektor, biträdande
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Malin Alkestrand och är doktor i litteraturvetenskap. Jag arbetar som biträdande lektor i litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

 Jag undervisar på kurser i barn- och ungdomslitteratur, "Harry Potter och hans världar"/"Harry Potter from an Intermedial Perspective" och lärarutbildningskurser. Jag handleder självständiga uppsatser inom lärarutbildningen och ansvarar för VFU-besök. Dessutom har jag kurser för utbytesstudenter.

Forskning

Jag disputerade på en avhandling om hur fantasylitteratur kan användas i skolans värdegrundsarbete om demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald i september 2016. Nu arbetar jag med ett projekt om ungdomsdystopiers möjligheter och potentiella problem ur ett didaktiskt perspektiv. Speciellt intresserad är jag av hur maktrelationen mellan unga och vuxna problematiseras i ungdomsdystopierna. Hösten 2021 kommer min engelskspråkiga monografi ut på Makadam förlag. 

Under våren 2017 spenderade jag fyra veckor som visiting scholar vid University of Cambridge och arbetade vidare med mitt dystopiprojekt. Sedan 2018 är jag kontaktperson och föreståndare för forskningsnätverket CHILLL, Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning". Tillsammans med Helene Ehriander ingår jag i centrumets ledningsgrupp.

Jag har tillsammans med doktor Christopher Owen som har disputerat vid Anglia Ruskin University i Cambridge, England, skrivit en artikel om kognitiva perspektiv på fantasylitteratur för mellanåldern som publicerades i IRCL i juli 2018.

Uppdrag

Medlem i ledningsgruppen för CHILLL-seminariet med inriktning mot barn- och ungdomskultur.

Kontaktperson och föreståndare för CHILLL sedan 2018. Se gärna vår Facebooksida för fortlöpande uppdateringar om vårt forskningsnätverk.

Lärare på en MOOC om fantasylitteratur, "Fantastic Fiction and Where to Find It". Se gärna vår Facebooksida för mer information om kursen.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))