Jag arbetar som utredare på universitetsledningens kansli med särskilt fokus på frågor som rör forskarutbildning och forskningssed.

Som historiker är jag knuten till Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Jag disputerade i historia 2010 vid Lunds universitet med avhandlingen Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft. Under 2012–2016 var jag postdoktor inom projektet "Merchants and Missionaries. Norwegian encounters with China in a transnational perspective, 1890–1937", vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Jag har tidigare arbetat som forskare, universitetslektor, utbildningskoordinator för forskarutbildningen och internationell antagningshandläggare. Jag har också varit redaktionssekreterare och webbredaktör för tidskriften Scandia under perioden 2009–2013.

Forskning

Mina forskningsintressen rör framför allt människor i rörelse, kulturmöten och människors sätt att skapa mening i tillvaron. Särskilt har jag fokuserat på protestantiska missionärer i Indien och Kina, men har också genomfört mindre studier av svenska luffare och svenska reseskildringar. 

I min pågående forskning intresserar jag mig särskilt för skandinavisk mission i Kina under tidigt 1900-tal. I fokus står skandinaviska missionärers relationsskapande i den Hunanesiska provinshuvudstaden Changsha, med särskilt intresse för familj, hem och hushåll. 

I min avhandling om svenska kyrkans mission Indien analyserade jag texter från det svenska läkarmissionsarbetet vid missionssjukhuset i Tirupattur, Tamil Nadu, under 1900-talets första hälft. Jag intresserade mig där särskilt för frågor om hur missionärer bidrog till meningsskapande och förståelse av sin omvärld och därför var delaktiga i påverkan på hur människor i hemlandet uppfattade främmande kulturer och sin egen position i omvärlden. I avhandlingen argumenterar jag för att missionärerna i första hand såg sig som katalysatorer och att deras uppdrag i Indien i mångt och mycket framställdes som ett fostransprojekt. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))