Malin Hofflander

Malin Hofflander

Universitetslektor
Institutionen för informatik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska med en magisterexamen i omvårdnad från Högskolan i Kristianstad. Jag har också utbildat mig inom ledarskap och arbetat som chef och ledare i offentlig sektor i flera år. Jag har en doktorsexamen från Blekinge tekniska högskola inom implementering av IT kopplat till ledarskap och organisationskultur.

Idag arbetar jag som universitetslektor på deltid och driver ett företag i konsultbranschen inom området verksamhetsförändring och organisationsutveckling.

Under 2019 har jag skrivit en lärobok "Grundbok i eHälsa" för Liber förlag som ges ut sommaren 2020. Boken riktar sig i första hand till studenter och lärare på samtliga utbildningar vid högskola och universitet inom hälsa, vård och omsorg. Boken riktar sig även till politiker och tjänstemän, men även till personer med intresse för digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg. 

Undervisning

Universitetslektor i informatik på institutionen för informatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Undervisar främst på masterprogrammet i eHälsa.

Forskning

Forskar inom eHälsa och främst området implementering av IT i hälso- och sjukvården kopplat till ledarskap och organisationskultur.

Publikationer

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)