Malin Johansson Östbring

Malin Johansson Östbring

Farm Dr Affilierad forskare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Farm Dr, affilierad forskare vid e-Hälsoinstitutet och klinisk apotekare Region Kalmar län

Jag är intresserad av hur människor tänker kring sina läkemedel, och olika sätt att möta dem utifrån detta. Jag är därför involverad i projekt som undersöker vad människor har för uppfattningar om sina läkemedel och hur det påverkar hur de tar dem. I mitt arbete på Region Kalmar län omsätter jag det vi finner i forskningen i mitt kliniska arbete på bland annat hjärtmottagningen.

Jag arbetar också för en större medvetenhet om hur samtal kring läkemedel och behandling kan påverka patienternas följsamhet. Den modell för apotekares arbete som vi använt i forskningen ligger nära konceptet för personcentrerad vård, så detta har också kommit att bli ett av mina intresseområden.

Forskning

I min avhandling undersökte jag hur vården kan arbeta för att öka patienternas benägenhet att ta sina mediciner som överenskommet, det som inom vården kallas följsamhet. Vi såg där att patienter med hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom som fick individanpassad läkemedelsuppföljning av apotekare hade bättre följsamhet till sin medicinering än patienter som slumpats till vanlig vård. De hade också mer positiva föreställningar om sina läkemedel och upplevde en lägre grad av oro kring dessa. Däremot såg man ingen minskning av kolesterolvärden eller blodtryck i behandlingsgruppen. Inte heller verkade behovet av sjukvård påverkas under den här studieperioden. Vi undersöker nu mer i detalj olika delar av det stöd som gavs, och om det blev någon skillnad i gruppernas behov av sjukhusvård efter tre år.

Jag deltar också i ett i projekt på Linköpings universitet där vi undersöker patienters användning av vitamin- och mineraltillskott efter fetmakirurgi, samt deras föreställningar om läkemedel.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)