Malin Johansson Östbring

Malin Johansson Östbring

Affilierad forskare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil mag, leg apotekare, doktorand, klinisk apotekare Region Kalmar län.

Jag är legitimerad apotekare (med examen från 2006) med magisterexamen i klinisk farmaci (2012) och arbetar i Region Kalmar län. Jag arbetar främst med patientnära farmaci så som patientutbildningar, individuella läkemedelssamtal och läkemedelsgenomgångar. Jag är också doktorand vid Institutionen för Medicin och Optometri och knuten till E-hälsoinstitutet. Jag antogs som doktorand 2014 och forskningen finansierades till en början av forskningsmedel som tilldelades GLAS (God LäkemedelsAnvändning för äldre i Småland)-projektet, från Familjen Kamprads stiftelse 2013.

Forskning

Min forskning handlar om hur patienter med hjärt-kärlsjukdom kan få bättre stöd i sin läkemedelsbehandling. En huvudlinje är att utveckla och testa en intervention med syfte att förbättra användningen av läkemedel hos patienter med hjärtinfarkt eller kärlkramp. En intervjustudie av samma patientgrupp ska ge ytterligare insikter i hur sjukvården kan stötta patienter med den livslånga förebyggande läkemedelsbehandlingen.

Interventionen som utvecklats och testas bygger på att kliniska apotekare med särskild kompetens inom kardiologi, följsamhet och motiverande samtal följer patienten på hjärtmottagningen under det första året efter infarkt. Stödet sker med fysiska samtal och telefonsamtal och dess innehåll och intensitet anpassas efter patientens behov. Målet är att förbättra följsamhet till läkemedelsbehandlingen och att patienter därmed får bättre behandling av riskfaktorer och lägre framtida behov av sjukvård.

Min avhandling kommer omfatta fem artiklar kopplade till utveckling eller utvärdering av interventionen, och en artikel från intervjustudien av 21 patienter i samma sjukdomsgrupp.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)