Malin Lennartsson

Malin Lennartsson

Docent, vicedekan
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lektor i historia.

Undervisning

För tillfället undervisar jag huvudsakligen på det tidigmoderna delen av grundkursen i historia samt på teorimoment på avancerad nivå rörande hermeneutik och kulturhistoria. Handleder arbeten på alla nivåer, även på forskarutbildningen. 

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger framför allt i tidigmodern tid, särskilt 1600-talet, och frågor som rör relationer; mellan kvinna och man, mellan föräldrar och barn, i kärlek och i våld. På senare tid har jag närmat mig modernare tid och arbetar, till exempel, för tillfället med familjen Stephens brevväxling under tidigt 1900-tal, bevarat i Husebyarkivet. 

Den gemensamma nämnaren i min forskning är ett intresse för hur människor, människan, hanterar sitt liv, tolkar sin verklighet och agerar med och mot – och förändrar – de förutsättningar som erbjuds i den kultur och det samhälle hon lever i.

Uppdrag

Vicedekan för utbildning på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.

Ledamot av anställningsnämnden på fakulteten för konst och humaniora. 

 

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))