Malin Lennartsson

Malin Lennartsson

Docent, prefekt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

För tillfället undervisar jag huvudsakligen på teorimoment på avancerad nivå rörande hermeneutik och kulturhistoria. Handleder även på forskarutbildningen. 

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger framför allt i tidigmodern tid, särskilt 1600-talet, och frågor som rör relationer; mellan kvinna och man, mellan föräldrar och barn, i kärlek och i våld. På senare tid har jag närmat mig modernare tid och arbetar, till exempel, för tillfället med familjen Stephens brevväxling under tidigt 1900-tal, bevarat i Husebyarkivet. 

Den gemensamma nämnaren i min forskning är ett intresse för hur människor, människan, hanterar sitt liv, tolkar sin verklighet och agerar med och mot – och förändrar – de förutsättningar som erbjuds i den kultur och det samhälle hon lever i.

Uppdrag

Jag är sedan 2013 prefekt på institutionen för kulturvetenskaper, fakulteten för konst och humaniora.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))