Malin Tillmar

Malin Tillmar

Professor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap, och forskar om förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang. Genomgående teman är vilka sammanhang det finns utrymme för entreprenörskap och i vilka sammanhang strukturer – av materiella, sociala, eller diskursiva slag – är mer avgörande.

Ett av Malin Tillmars intressen är att lyfta fram och förstå entreprenörskap som ligger i tiden, men som inte uppmärksammas i gängse forskning. Entreprenörskap och organisatorisk förändring på tillväxtmarknader, och då i synnerhet de Östafrikanska, är sådana exempel. Förutsättningar och villkor för kvinnors företagande är ett annat fokusområde, Inom ramen för forskningsfältet 'genus och entreprenörskap' är hon en av fyra forskare i det nationella excellence centret EMBLA (www.emblaresearch.se). Tillsammans bedriver EMBLA-gruppen för närvarande studier av kvinnors företagande på landsbygden, med finansiering från Kampradstiftelsen.

Samhällsentreprenörskap och entreprenöriell organisering över gränserna mellan samhällets sektorer (privat, offentlig, civilsamhället) är ytterligare ett forskningsområde inom vilket Tillmar leder forskningsprojekt som sker i samarbete mellan Linnéuniversitetet och forskningscentret HELIX (www.liu.se/Helix) vid Linköpings universitet där Tillmar också är verksam på deltid.

Interaktivt forskning i samverkan med det omgivande samhället är ytterligare områden som förenar den entreprenörskapsforskning vid Linnéuniversitetet som Tillmar leder, och den forsknings som sker inom ramen för HELIX.

Film: Entreprenörerna i Tanzania tvingas lösa sina konflikter utan polis och domstol

Malin Tillmar har träffat ett stort antal företagare i östafrika, och undersökt hur man löser dispyter i ett samhälle där polis och rättsväsende saknas.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)