Malin Tillmar

Malin Tillmar

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Malin Tillmar blev 2015 professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och tog 2017 professuren i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. 

Merparten av Tillmar  forskning sker genom interaktivt forskning i samverkan med det omgivande samhället. Hon forskar om förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang. Genomgående teman är vilka sammanhang det finns utrymme för entreprenörskap och i vilka sammanhang strukturer – av materiella, sociala, eller diskursiva slag – är mer avgörande. 

Undervisning

Malin Tillmar är examinator för magisteruppsatser på Masterprogrammen i Entreprenörskap och Innovation, samt undervisar på flera kurser på Masterprogrammet i Entreprenörskap. Hon har omfattande handledarerfarenhet från samtliga nivåer på universitetet. Utöver entreprenörskap har Tillmar undervisat i exempelvis organisation, ledarskap, metod och utvecklingsekonomi. 

Forskning

Malin Tillmars lyfter fram och analyserar entreprenörskap som ligger i tiden, men som inte uppmärksammats tillräckligt i gängse forskning. För närvarande står entreprenörskap för socio-ekologisk omställning på den Småländska landsbygen i centrum för hennes intresse. Forskningen genomförs delvis som en del av projektet "Ledarskap och Entreprenörskap i Småland".

Entreprenörskap och organisatorisk förändring i det Globla Syd, i synnerhet i östafrika, är ett annat forskningsområde som ligger Malin Tillmar varmt om hjärtat och inom vilket hon har lett forskningsprojekt och publicerat en rad journalartiklar och bokkapitel.

Tillmar har sedan sin disputation 2002 varit verksam inom forskningsfältet 'genus och entreprenörskap', och studerat bl a offentlig sektors omvandling och vad det innebar för kvinnors företagande inom vård- och omsorg. Nu är hon en av fyra forskare i det nationella excellence centret EMBLA. Tillsammans publicerar EMBLA-gruppen resultat från studier av kvinnors företagande på landsbygden, som genomförts med bland annat finansiering från Kampradstiftelsen. 

Samhällsentreprenörskap och entreprenöriell organisering över gränserna mellan samhällets sektorer (privat, offentlig, civilsamhället) är ytterligare ett forskningsområde inom vilket Tillmar lett, bland annat i samarbete med forskningscentret HELIX vid Linköpings universitet där Tillmar också varit biträdande föreståndare.

Sektorsöverskridande entreprenörskap för landsbygdsutveckling kommer framledes stå i fokus. 

Uppdrag

De senaste åren har Tillmar varit styrelseledamot i Svensk Företagsekonomisk förening (FEKIS) samt suttit i Vetenskaprådets bedömningsgrupp för humaniora och samhällsvetenskap. 

Film: Entreprenörerna i Tanzania tvingas lösa sina konflikter utan polis och domstol

Malin Tillmar har träffat ett stort antal företagare i östafrika, och undersökt hur man löser dispyter i ett samhälle där polis och rättsväsende saknas.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)