Manuela Nilsson

Manuela Nilsson

docent
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Inom Institutionen för samhällsstudier jobbar jag i ämnet freds-och utvecklingsstudier. Jag undervisar inom områdena konfliktomvandling, förhandlingar och medlingsstrategier, fredsbyggande, global styrning och forskningsmetoder. Min forskning och mina publikationer fokuserar på fredsprocesser och fredsbyggandet efter konflikter, i synnerhet den lokala tillämpningen av kopplingen mellan säkerhet och utveckling, SSR och DDR processer, fredsbyggande politik, såsom återbetalning av land och olaglig substitution av drog, civilsamhällets rol i fredsbyggandet och försoningsprocesser. Jag engagerar mig också i forskningsprojekt om relationer mellan polis och det lokala samhället i länder med hög våldsnivå och om militärens rol i post-konflikt scenarier. Jag har bott och arbetat i olika länder, bland annat i över sjutton år i Nicaragua där jag deltog i fredsbyggandet efter kriget. Jag har utbildats i konfliktomvandling av Förenta nationerna och Organisationen för amerikanska stater och jag deltog aktivt i den nicaraguanska rekonstruktionsprocessen efter konflikten. Min nuvarande forskning fokuserar på fredsbyggande processen i Colombia.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))